Om Ferd Eiendom

W:\Ferd Eiendom\1. Administrasjon\1 Kommunikasjon\Hjemmeside web\Bilder til magasinet av teamet\preview[1].jpg

Ferd Eiendom er en eiendomsinvestor som er ansvarlig for all eiendomsvirksomhet i Ferd.

Vi besitter solid kompetanse innenfor eiendomsutvikling, marked og forvaltning. Gjennom strategisk forvaltning av eiendomsporteføljen og gjennomføring av nye utviklingsprosjekter bidrar Ferd Eiendom til å skape varige verdier og sette tydelige spor.

Utvikling skjer i hovedsak innenfor tre satsingsområder

  • Bolig; gjennom regulering, utbygging av nye boligområder og salg til kunde
  • Kontor; gjennom leietakertilpasset utleie, utvikling og bygging av nye kontorbygg
  • Lager/kombinasjonsbygg; investering i tomter, bygging og utvikling for leietaker

Ferd Eiendom gjennomfører prosjekter alene, eller i samarbeid med utvalgte partnere. Det gjøres også investering i finansielt orienterte eiendomsprosjekter.

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.